fbpx

Området

Byens grønneste bydel

Flade Bakker er en del af det karakteristiske landskab i denne del af Vendsyssel. Morænebakken med stejle skrænter er skabt under den sidste istid og er bevokset med eng- og skovarealer.

Det er i disse fantastiske omgivelser, den nye grønne bydel i det vestlige Frederikshavn er under udvikling. 

Her danner det smukke, bakkede morænelandskab og de grønne områder rammen om det gode hverdagsliv.

Du kommer til at bo tæt på byen, og samtidig træder du direkte ind i den fantastiske natur, når du åbner hoveddøren.

Flade Bakker er placeret som et rekreativt knudepunkt tæt på flere skov- og naturområder og planen er at lave en infrastruktur, der binder Flade Bakker sammen med de nærliggende grønne områder.

I selve boligområdet bliver der anlagt nye stisystemer og hertil er der allerede i dag både en national og lokal cykelrute og en regional ridesti, der går igennem området.

Fakta

  • Højeste punkt på toppen er 75 meter
  • Udsigtsgrundene er 46-59 meter
  • Søhusene er 30-34 meter over havet
  • 33 km i lige luftlinje til Skagen

Kontakt
Center for Teknik og Miljø
Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 50 00
Grunde@frederikshavn.dk